[VIDEO] THE ADORA VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG "DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG NGÀNH DỊCH VỤ HỘI NGHỊ - YẾN TIỆC"

Được viết bởi Trung tâm Hội nghị - Yến tiệc The ADORA

Tại lễ vinh danh Top 100 Phong Cách Doanh Nhân 2020 - 2021, ông Nguyễn Quang Hiển (Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn ADORA) đại diện vinh dự nhận giải thưởng "Doanh nghiệp Tiên Phong ngành Dịch vụ Hội nghị - Yến tiệc" trong Top 100 hạng mục Nhà hàng - Khách sạn. 

Giải thưởng này là chính nhờ sự tin cậy từ phía khách hàng đã lựa chọn dịch vụ của The ADORA, và tâm huyết của Ban Lãnh Đạo cùng với sự tận tâm của toàn thể nhân viên Tập đoàn trong suốt 25 năm qua.

- The Adora -